Pre dlhodobý priaznivý účinok pre telo odporúčame robiť kúru 2 až 4 krát do roka. Takisto odporúčame, aby ste medzi dvoma väčšími prečisťovacími kúrami mali prestávku aspoň 3 až 4 týždne.
Veľa ľudí zistilo, že výsledky očistnej kúry Neera sú také blahodárne, že ju pravidelne opakujú a stala sa súčasťou ich života. Niektorí ľudia si kúru „upravili“ tak, že ju robia jeden deň v týždni, alebo jeden deň raz za mesiac, aby dali telu oddych od neustálych požiadaviek na trávenie.

Zistíte, že každé ďalšie opakovanie kúry bude ľahšie a pohodlnejšie. Ľudia nám posielajú správy o úžasných výsledkoch po niekoľkonásobnom opakovaní prečistenia a po dlhodobejšom používaní očistnej kúry Neera.