Autofágia doslova znamená „vlastné trávenie“ a opisuje, ako telo rozkladá staré a poškodené bunky a časti buniek a potom ich buď vylučuje alebo recykluje. Je to proces, ktorý sa začína vtedy, keď telo nie je kŕmené dlhú dobu. Dá sa povedať, že ide o akýsi druh núdzového systému v období hladu, takže všetky dôležité telesné funkcie pokračujú. Zároveň sa telo čistí a chráni pred mnohými chorobami. Je to skutočný recyklačný systém, ktorého pozitívne účinky ľudia vždy poznali. Pôst je spoločný pre všetky kultúry a vždy zohrával úlohu aj v náboženstve. Ale v modernom civilizovanom svete je dostatok potravín pre každého a naše telo už nemá príležitosť tráviť jedlo a byť schopné sa samo očistiť.

Japonský vedec Yoshinori Ohsumi získal v roku 2016 Nobelovu cenu za výskum autofágie. Odvtedy sa vo vedeckých kruhoch uznáva dôležitosť čistenia alebo detoxikácie tela, ktorá bola v minulosti často považovaná za nevedeckú.

Ohsumi začal skúmať myši, pričom jedna skupina bola kŕmená v krátkych intervaloch, druhá skupina dostávala rovnaké množstvo potravy len pár hodín a zvyšok dňa sa postila. Táto skupina myší zostala po celý čas zdravá a chudá, zatiaľ čo prvá skupina stuhla a stagnovala a mnoho zvierat predčasne uhynulo.

Ohsumi bol dlho zosmiešňovaný ako outsider, dnes sa každoročne publikuje tisíce článkov o tejto téme. Je známe, že veľa neurologických chorôb je výsledkom chybne zložených proteínov a depozitov proteínov – presne prvkov, ktoré sa rozpadávajú pomocou autofágie.

Okrem pôstu vzniká autofágia aj pri športe, kde telo využíva svoje vlastné rezervy, najmä pri vytrvalostných športoch. Podobný efekt nastane, ak máme slabý kalorický deficit po dlhú dobu, t.j. jesť o niečo menej, ako skutočne potrebujeme. Existujú tiež určité látky, ako sú spermidíny, ktoré podporujú detoxikáciu. Takéto spermidíny sa zachovávajú napríklad v citrónoch.